free offline website maker


I MIĘDZYNARODOWY KONGRES
PRAW CZŁOWIEKA 

Prawa człowieka i ich ochrona

22-23.05.2018 
Uniwersytet Rzeszowski


Zaproszenie


W 2018 roku przypada 70. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, pierwszego dokumentu w dziejach ludzkości, który zawierał katalog praw i wolności człowieka. Nazywana jest Biblią Praw Człowieka nie bez przypadku, wiele aktów prawa międzynarodowego było na niej wzorowane. Okrągła rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych deklaracji jest znakomitą okazją do refleksji nad tym, na ile w dzisiejszej rzeczywistości prawa i wolności człowieka są naruszane. Kolejnym pytaniem, które się nasuwa to: czy udało się stworzyć na tyle sprawny system  w prawie międzynarodowym, który pozwoliłby postawić przed wymiarem sprawiedliwości osoby masowo naruszające prawa człowieka.

Instytut Nauk o Polityce Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka „Prawa człowieka i ich ochrona”. Jest on adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką praw i wolności człowieka: naukowców, działaczy organizacji pozarządowych, studentów, przedstawicieli środowisk zawodowych w których potrzebna jest wiedza na ten temat.  

W ramach kongresu przewidziana jest konferencja naukowa (22 maja) oraz zajęcia warsztatowe dla licealistów i studentów (23 maja) prowadzone przez trenerów z organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką praw człowieka.

Przewodniczący Komitetu Naukowego 
Prof. nadzw. dr hab. Radosław Grabowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego    
Prof. nadw. dr hab. Krzysztof Żarna           


INFORMACJA ORGANIZACYJNA

Szanowni Państwo:

1. Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej na kongres do dnia 30 marca 2018 r. na adres mailowy: 
office@humanrightscongress.com 
lub pocztą:
Instytut Nauk o Polityce
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Mjr. W. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów

2. Opłatę konferencyjną w wysokości 
- pracownicy naukowi: 500 zł. / 125 euro 
- studenci i doktoranci 350 zł. / 100 euro 
należy wnieść do dnia 30 marca 2018 r.

(Opłata konferencyjna pokrywa koszty uczestnictwa w konferencji, materiałów konferencyjnych, napojów i przekąsek w trakcie konferencji, uroczystej kolacji oraz publikacji monograficznej lub w czasopismach punktowanych)

Prosimy o wpłatę na konto: 
41 1030 1999 7896 0000 0170 0038 
Uczestnicy zagraniczni nr SWIFT Banku Handlowego: CITIPLPX

Sekretarze konferencji
dr hab. Grzegorz Bonusiak     
dr Mira Malczyńska-Biały


          Komitet Naukowy                                                              Komitet Organizacyjny

Prof. Radosław Grabowski / Przewodniczący

Prof. Matthias Bahr

Prof. Stanislav Benčič

Prof. Lothar Bluhm

Prof. Aleksander Bobko

Prof. Henryk Chałupczak

Prof. Sylwester Czopek

Prof. Sabina Grabowska

Prof. Paweł Grata
Prof. Iveta Radičová

Prof. Marek Koziorowski

Prof. Krzysztof Koźbiał

Prof. Henryk Noga

Prof. Agnieszka Pawłowska

Prof. Jan Pisuliński

Prof. Patryk Pleskot

Prof. Krzysztof Przybyszewski

Prof. Witold Stankowski

Prof. Serhij Trojan

Prof. Wiesław Wacławczyk

Prof. Tadeusz Wallas

Prof. Wojciech Walat

Prof. Jaroslav Vencalek

Prof. Wadim Zadunajski


Prof. Krzysztof Żarna /Przewodniczący

Dr Laura Koba / Zastępca Przewodniczącego

Dr hab. Grzegorz Bonusiak/ Sekretarz

Dr Mira Malczyńska-Biały / Sekretarz

Dr Jarosław Kinal

Dr Barbara Marek-Zborowska

Dr Maria Ochwat

Dominik Boratyn

Aleksandra Haligowska

Lenur Kerimov

Mariola Kinal

Aleksandra Lechowicz

Klara Łukasiewicz

Draginja Nadażdin

Szymon Rutkowski

Piotr Zięba


Program Kongresu

Szczegółowe infromacje dotyczące miejsca obrad zostanie podana po 11.05.2018

kliknij aby pobrać

Organizatorzy i partnerzy

Organizator:

Zakład Polityki Bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Polityce, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego


Współorganizatorzy:

Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Universität Landau-Koblenz (Republika Federalna Niemiec)

Universitatea din Oradea (Rumunia)

Prešovská univerzita v Prešove (Republika Słowacka)

Univerzita Palackého v Olomouci (Republika Czeska)

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina)

Szent István Egyetem, Gödöllő (Węgry)

Paneurópska vysoká škola v Bratislave (Republika Słowacka)

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Amnesty International Polska

La Strada Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Terminy i płatności

30.03.2018

Wniesienie opłaty konferencyjnej:
500 zł - pracownicy nauki
350 zł - doktoranci i studentci 

15.03.2018

Przesłanie karty zgłoszeniowej
do pobrania

15.05.2018

Otrzymanie od organizatorów programu konferencji

dr Mira Malczyńska-Biały

Sekretarz Konferencji

Kontakt
office@humanrightscongress.com
+48 17 872 11 64.

office@humanrightscongress.com

Formularz zgłoszeniowy

Kliknij aby pobrać

.